2022 TOHS Boys JV v Westlake2022 TOHS Boys Varsity v Moorpark Senior Night2022 TOHS Varsity Boys v Agoura2022 TOHS Varsity Boys v Cleveland2022 TOHS Varsity Boys v Moorpark2022 TOHS Varsity Boys v Ventura2023 Oaks Christian Girls JV v Westlake2023 Oaks Christian Girls Varsity v Westlake